EVENTS

  1. June 30, 2018
    SATELLITE BEACH, FL
    Healing The Sick Kingdom Gate Worship Center 535 Cassia Blvd. Saturday - 5:30pm
  2. June 1-2, 2018
    SATELLITE BEACH, FL
    Special Guest: Jennifer LeClaire Kingdom Gate Worship Center 535 Cassia Blvd. Friday - 7pm // Saturday - 10am